Orientering fra styret

Publisert av Kjersti Beck Skogseid den 17.12.18.

Styret har søndag kveld gjennomført et styremøte som forberedelse til Plan- og teknikkutvalgets møte på Tangenten tirsdag ettermiddag/kveld. I den forbindelse minner vi nok en gang medlemmene på at sakspapirene ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside.


Det gjøres spesielt oppmerksom på at Rådmannen har fremmet et alternativ til den den planen som tidligere ble lagt ut. Dette alternativet, Alternativ 2 i hoveddokumentet, sier at Rådmannen anbefaler at planen sendes tilbake til administrasjonen for vurdering av hvor mange som kan konvertere til bolig og hvor mye nybygging som skal kunne tillates.


Styret har tidligere gjort sine kommentarer/uttalelser i reguleringssaken både skriftlig og muntlig overfor administrasjonen og Planutvalgets formann, og kommer ikke til å gjøre noen ytterligere kommentarer/uttalelser til kommunen på møtet på tirsdag, da endringene i saken og høringsuttalelser gjør det problematisk for styret å uttale seg på vegne av alle medlemmene. Styret oppfordrer den enkelte eiendomsbesitter som ønsker innlegg på møtet tirsdag å gjøre dette på eget initiativ. Det kan anmodes om taletid i forkant av møtet som starter kl. 17.15. Møtet streames også live via kommunens hjemmeside (KommuneTv).


Denne informasjonen er også sendt til medlemmene på e-post.