Den enkelte grunneier er ansvarlig for å sørge for fri sikt ved avkjørsel og mot vegkryss (jf. Vegloven §31 og §43). Hvis du har trær ut mot vei, fortau og gang- og sykkelveg må ikke henge lavere enn 5 meter over vegbanen. Over fortau og gang- og sykkelveg må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.