Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Publisert av Harald Håvoll den 03.04.23.

Årsmøtet 2023 blir avholdt på veltomta søndag 4. juni kl 14. Husk at veiavgift og velkontingent må være betalt for å ha stemmerett. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. mai. Innkalling med sakspapirer vil bli sendt medlemmene ca 3. mai.

Dugnad og sommerfesten vil bli avholdt dagen før, lørdag 3. juni.

Mer info vil komme på facebookgruppen vår når det nærmer seg juni.

 

Vel møtt!