Møte i Plan- og teknikkutvalget den 18.12.2018

Publisert av Kjersti Beck Skogseid den 04.12.18.

Representanter av styret har vært i kontakt med leder av Plan- og teknikkutvalget i kommunen. Det følges opp med videre kontakt politisk i forkant av at reguleringsplan Ellingstadåsen skal opp til behandling. Det antas at dette skjer 18. desember. Styret anbefaler at eiendomsinnehavere følger med selv om dette blir sak, og kan på eget initiativ møte.

 

https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1276&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&