Områdeplan

Publisert av Kjersti Beck Skogseid den 12.04.18. Oppdatert 07.05.18.
I midten av mai skal nå vår områdeplan bli sendt på høring. Det vi si at planen er noen uker forsinket, men det er meldt til oss fra kommunens side at planen i hovedsak inneholder det som allerede er meldt til dere. Planen renskrives nå, og vi vil da snart få vite mer detaljert hvordan kommunen ser for seg en regulering samt prosess videre. Første høringsrunde vil da mest sannsynlig strekke seg til ut juni, noe som da ikke gjør det nødvendig med et ekstra generalforsamling for å drøfte planen. Dette vil da bli gjort på årsmøtet 9. juni. Styret vil deretter oppsummere eiendomsbesitterne kommentarer og forberede et høringssvar, men vi understreker at hver og en kan sende sine kommentarer til kommunen. Det er videre sannsynlig at planen blir sendt på en ny høring etter innspill og kommentarer i første runde, om det er mange innsigelser. I så fall vil planen tidligst bli vedtatt til høsten. Da vil vi også jobbe videre med finansiering, både når det kommer til investeringer fra kommunens side, og også fra fylket som står ansvarlig for gang- og sykkelveien fra Ellingstad til Ommen som også hører til vår plan. Samtidig følger vi opp arbeidet med gang- og sykkelveien til Fjellstrand. Arbeidet med denne starter ganske raskt, og gang- og sykkelveien skal stå klar til nyttår.