Reguleringsplan for gang- og - sykkelvei

Publisert av Kjersti Beck Skogseid den 11.01.18. Oppdatert 24.01.18.
Nesodden kommunes plan- og teknikkutvalg har i møte 26.09.2017, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 157 fra Bråtenveien til Bekkevoldveien, vist på plankart datert 17.08.2017 og reguleringsbestemmelser datert 21.08.2017, ut på offentlig ettersyn/høring.
Saksdokumentene kan leses på kommunens nettsider, dokumentene er også lagt ut til lesing på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2, 12.10.2017 til 23.11.2017.