Sikring av stien ned til stranda

Sikring av stien ned til stranda

Publisert av Harald Håvoll den 12.02.21.
Det ble fjernet steiner og fjellpartier flere steder langs stien ned til stranda høsten 2020. Dette var, etter firmaets vurdering, områder som kunne utgjøre en risiko for farlige ras eller steinsprang. Firmaet skulle kun ta ned steinpartiene, det var ikke i avtalen at de skulle rydde der steinene hadde falt ned på stien. Imidlertid var noen av steinblokkene så store at vi ville ha problemer med å gjøre dette selv på en dugnad. Så da kom firmaet tilbake noen dager senere og fikk flytte de største blokkene fra stien (de vedlagte bildene er fra før dette siste ryddearbeidet). Det er likevel mange små og middels store steiner som ligger på stien mange steder, men dette er noe vi kan rydde på egen hånd i løpet av en dugnad.