Har vi din e-postadresse? Styret sender medlemmene en del informasjon på e-post. Mottar du ikke e-post fra oss, gi oss beskjed! styret@ellingvel.org
Nytt Styre konstituert!

Nytt Styre konstituert!

Nytt styre konstituert: Styreleder: Harald Håvoll; Veiansvarlig: Elise Klouman; Kasserer: Maria Aavitsland; Sekretær: Ole Jacobsen (fortsetter i samme rolle); Styremedlem; Berit Brusevold; Vara 1 : Ann Kristin Selbekk; Vara 2: Lene Gravlie

Les mer
Orientering fra styret

Orientering fra styret

Styret kommer ikke til å gjøre noen ytterligere kommentarer/uttalelser til administrasjon og politikere i forkant av Plan- og teknikkutvalgets møte 18.desember

Les mer