Artikler

Nytt Styre konstituert!

17.07.19 15:19
av Harald Håvoll

Nytt Styre konstituert!

Nytt styre konstituert: Styreleder: Harald Håvoll; Veiansvarlig: Elise Klouman; Kasserer: Maria Aavitsland; Sekretær: Ole Jacobsen (fortsetter i samme rolle); Styremedlem; Berit Brusevold; Vara 1 : Ann Kristin Selbekk; Vara 2: Lene Gravlie

Les mer...
Orientering fra styret

17.12.18 13:27
av Kjersti Beck Skogseid
Regulering  

Orientering fra styret

Styret kommer ikke til å gjøre noen ytterligere kommentarer/uttalelser til administrasjon og politikere i forkant av Plan- og teknikkutvalgets møte 18.desember

Les mer...
Skogbrannfare

05.07.18 12:13
av Kjersti Beck Skogseid
Fra styreleder  

Skogbrannfare

Forbud om å gjøre opp ild gjelder også på privat eiendom og ved sjøen dersom disse faller inn under definisjonen «i eller i nærheten av skog og annen utmark».

Les mer...
Høring av Ellingstadåsen områdeplan

30.05.18 21:16
av Kjersti Beck Skogseid
Regulering  

Høring av Ellingstadåsen områdeplan

Nesodden plan- og teknikkutvalg har i møte 08.05.2018, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, vedtatt å legge ut forslaget til områdeplan for Ellingstadåsen ut på offentlig ettersyn/høring.

Les mer...