TIPS OG KJØREREGLER FOR TRAFIKKSIKKERHET PÅ ELLINGSTADÅSEN OM VINTEREN

Sist oppdatert: 20. januar 2017

DAGLIG TRAFIKKSIKKERHET:
1. Tilpass fart og kjør etter forholdene. Det er ikke alltid det er lurt å ta bilen, selv om en bor på Ellingstadåsen.
2. Det er god praksis å stoppe opp helt øverst i bakkene i Åsenveien for å sjekke om det er biler eller mennesker på vei opp. Det må også være mulig for to biler å passere hverandre etter bakketoppen. Bruk fjernlys opp og ned bakken for å bli sett.
3. Møteplassene må ikke brukes til parkering av hensyn til brøyting og om uhellet er ute for noen.
4. Det er også særlig viktig at plassen mellom Åsenveien og postkassene/busslommen holdes fri for biler. Årsaken er blant annet at dette er eneste mulighet vi har til å stoppe opp på om biler sklir nedover Åsenveien. Alternativet er å skli ut i fylkesveien og kanskje forårsake en ulykke.
5. Biler som settes igjen på møteplasser eller langs veien om uhellet er ute, må fjernes så raskt som overhodet mulig av hensyn til andre, for utrykningskjøretøyer etc. Ring veihjelp eller annen hjelp snarest.
6. Bruk varseltrekant og nødblink for å varsle andre om at biler står i veien.
7. For gående beboere: BRUK REFLEKS ELLER LYKT NÅR DU FERDES PÅ VEIENE I SKUMRING OG MØRKE! Husk også at lyd på ørene gjør deg mindre oppmerksom på biler som kommer bakfra.
8. Får du besøk eller levering på døren, gi sjåføren god instruks om veiforhold og om veien generelt.

OM STRØING OG BRØYTING:
1. Det blir brøytet så raskt som overhodet mulig for Nesodden Torghandel når snømengden og kapasitet tilsier dette.
2. Åsenveien har prioritet før andre veier på åsen, om det er mangel på kapasitet og tid.
3. Husk at Ellingstadåsen ikke er det eneste stedet på Fjellstrand som trenger brøyting når det snør.
4. Åsenveien og andre veier strøs ut i fra fagmessig kompetanse og kapasitet. Det er for eksempel ikke hensiktsmessig å strø rett før et snøfall eller ved underkjølt regn, fordi grusen da forsvinner med nedbøren eller preller av på is.
5. For mange vil veien oppleves som glatt eller at det er behov for brøyting før kriteriene er oppfylt. Statens Vegvesen opererer for eksempel med mellom 7 og 15 centimeter snø før brøyting blir iverksatt
6. Vi har ellers god dialog med Nesodden Torghandel om strøing og brøyting, og denne dialogen går mellom styret og torghandelen.
7. Husk ellers at brøyting utføres av både private og offentlige aktører på hele Nesodden, og prioriteres slik:
1. Bussveier og gang/sykkelveier.
2. Samleveier og offentlige institusjoner (sykehjem, skoler, osv.).
3. Adkomstveier/boligveier

ANNET:
1. Ha alltid hurtigkjettinger i bilen din, og kjenn hvordan du bruker disse.
2. Spade er også lurt.
3. Sett tilbake spader og bøtter i strøkassene om du bruker disse.

KONTAKT MED STYRET OG STYREMEDLEMMER:
1. All kontakt med styret og styrets medlemmer går via epostadressen styret@ellingvel.org. Dette gjelder også spørsmål og oppfordringer sent og tidlig om strøing, brøyting, etc, og dialog med veiansvarlige.
2. Bruk gjerne vår facebook-side til å varsle om glatte veier, uhell eller annet. Denne siden er først og fremst en sosial gruppe for nabofellesskapet på Ellingstadåsen. Styret svarer ikke på henvendelser her (se punkt 1). Usaklige eller uhøflige innlegg eller kommentarer slettes av styret.