Områderegulering

Styret følger for tiden 3 prosseser

1. Gang- og sykkelvei Ellingstad-Ommen 
2. Områdeplan Ellingstadåsen Planinnsyn Nesodden kommune
3. Gang- og sykkelvei langs fv 157 Ommenveien-Toveien

 

Ellingstadåsen områdeplan - Endelig vedtak