Status etter årsmøtet!

Status etter årsmøtet!

Publisert av Harald Håvoll den 02.09.20.

Referat og de nye vedtektene er publisert andre steder på hjemmesiden (under OM OSS og under VEDTEKTER). Styrets forslag til endringer av vedtektene ble nesten godkjent i sin helhet. Dessverre var ikke flertallet stort nok for å endre Paragraf 1, som dermed står som den stod i de forrige vedtektene. Dette skaper et lite misforhold i forhold til resten av vedtektene fordi styrets forslag innebar blant annet å få inn tekst om vei i tillegg til vel i hele dokumentet. Som det står nå så omhandler Paragraf 1 (Medlemmer og Formål) kun om Vel, mens resten av dokumentet beskriver både vel og vei. Styret vil legge frem et forslag til ny Paragraf 1 som skal rette opp dette til årsmøtet 2021.

Årsmøtet vedtok også å avsette en stor sum fra Vel-budsjettet til sikring og oppgradering av stien ned til stranda. Likeledes vedtok årsmøtet å avsette en betydelig del av veibudsjettet til asfaltering av øverste del av Åsenveien og Solveien fra Veltavla til krysset Ganåsveien/Solveien.

Disse arbeidene vil bli utført i løpet av september. Styret vil i god tid varsle medlemmene om tidspunkt for arbeidene, særlig asfalteringen, da dette vil medføre at all trafikk til og fra Ellingstadåsen blir stengt den dagen.