Artikler

Nytt Styre konstituert!

17.07.19 15:19
av Harald Håvoll

Nytt Styre konstituert!

Nytt styre konstituert: Styreleder: Harald Håvoll; Veiansvarlig: Elise Klouman; Kasserer: Maria Aavitsland; Sekretær: Ole Jacobsen (fortsetter i samme rolle); Styremedlem; Berit Brusevold; Vara 1 : Ann Kristin Selbekk; Vara 2: Lene Gravlie

Les mer...