Artikler

Orientering fra styret

17.12.18 13:27
av Kjersti Beck Skogseid
Regulering  

Orientering fra styret

Styret kommer ikke til å gjøre noen ytterligere kommentarer/uttalelser til administrasjon og politikere i forkant av Plan- og teknikkutvalgets møte 18.desember

Les mer...
Høring av Ellingstadåsen områdeplan

30.05.18 21:16
av Kjersti Beck Skogseid
Regulering  

Høring av Ellingstadåsen områdeplan

Nesodden plan- og teknikkutvalg har i møte 08.05.2018, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, vedtatt å legge ut forslaget til områdeplan for Ellingstadåsen ut på offentlig ettersyn/høring.

Les mer...